Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

2. Olsztyński Bieg Świętojański

  • zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez stronę  www.cronochip.pl/2-bieg-swietojanski,
  • lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13 a  (Dział Sportu tel./fax 089 527 02 27 ) od dnia 01.03.2020 r. do dnia 14.06.2020 r.

 

W przypadku biegu sztafetowego zgłoszenia będą przyjmowane w oddzielnej zakładce.

 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

 

 

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor