Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

Uczestnictwo

- w biegu uczestniczyć mogą osoby które uiszczą wpisowe w wysokości:

  30 zł   – wpłata od 01.02. do 29.02 .2020 r.

  40 zł   – wpłata od 01.03. do 31.06 .2020 r.

  50 zł   – wpłata od 01.07. do 08. 2020 r.

- zapisy w formie elektronicznej do dnia 08.2020 r.

 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu  bankowego z winy poczty lub banku. Przelew opłaty startowej na konto. Zgłaszając się po pakiet startowy należy okazać dowód wpłaty.

 

Płatność: Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

Uczestnicy, którzy  zechcą wesprzeć fundację „Przyszłość dla dzieci”, dokonują opłaty wyższej o 10 zł wybierając ścieżkę „charytatywną”. 

Uczestnicy, którzy wybrali ścieżkę charytatywną pobiegną z innym kolorem numeru startowego

Wszystkie osoby biegnące charytatywnie otrzymają imienne podziękowania, które otrzymają wraz z pakietami startowymi

 

    

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor