Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

Zgłoszenia i opłaty regulaminowe.

1. 

W Biegu uczestniczyć będą osoby, które uiszczą wpisowe w wysokości:

 30 zł  – wpłata od 01.03 do 31.03.2020 r.

 40 zł  – wpłata od 01.04 do 30.04.2020 r.

50 zł  – wpłata od 01.06 do 14.06.2020 r. 

 40 zł – opłata za bieg sztafetowy (dotyczy całej sztafety) do dnia 14.06.2020 r.

Płatność: 
Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie  e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

2. Uczestnicy, którzy  zechcą wesprzeć fundację „Przyszłość dla dzieci”, dokonują opłaty wyższej o 10 zł wybierając ścieżkę „charytatywną”. Zawodnicy, którzy wybrali ścieżkę charytatywną pobiegną z innym kolorem numeru startowego

Wszystkie osoby biegnące charytatywnie otrzymają imienne podziękowania, które otrzymają wraz z pakietami startowymi

 

3. Minimalny wiek uczestnika w Biegu Głównym ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą  przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu ( do pobrania ze strony www.sportmaniacs.com lub www.osir.olsztyn.pl).

 

4. Osoby pełnoletnie obowiązuje oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w Biegu potwierdzone własnoręcznym podpisem w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

 

5. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez stronę www.osir.olsztyn.pl,https://sportmaniacs.com i www.cronochip.pl/2-bieg-swietojanski, lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13 a  - Dział Sportu tel. 089 527 02 27 od dnia 01.03.2020 r. do dnia 14.06.2020 r.

W przypadku biegu sztafetowego zgłoszenia będą przyjmowane w oddzielnej zakładce.

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor