Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR
 1. Zasady finansowania citytrail.pl
  • opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika na 4 dni przed zawodami (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do północy we wtorek);
  • jednorazowa opłata wpisowa wynosi:
   • 20,00 zł – płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed biegiem;
   • 30,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
  • karnet wykupiony na cały cykl z góry:
   • 80 zł – płatny poprzez panel elektroniczny, w wersji STANDARD - w ramach którego zawodnicy mają obowiązek każdorazowo zwrócić chip do pomiaru czasu;
   • 90 zł – płatny poprzez panel elektroniczny, w wersji PREMIUM - w ramach którego zawodnicy otrzymują chip do pomiaru czasu na własność;
   • niezależnie od wybranej opcji karnet musi zostać opłacony w panelu zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na 4 dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem (karnet zaczyna obowiązywać od momentu wniesienia opłaty);
   • pierwsze 6000 wykupionych karnetów oprócz możliwości startu we wszystkich biegach cyklu w danym mieście zawiera także zimową czapkę do biegania. Będzie ona do odbioru razem z pakietem startowym w biurze zawodów w terminach pierwszych trzech biegów cyklu w danym mieście;
  • pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
    • 15,00 zł - w przypadku wyboru jednorazowej opłaty wpisowej;
    • 30,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;
   • numer startowy osoby, która dokona rejetracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych do pierwszego biegu i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony:
    • innym kolorem i logotypem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przypadku wyboru karnetu;
    • logotypem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przypadku wyboru jednorazowej opłaty startowej;
  • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
  • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
  • koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
  • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor