Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

W cyklu Olsztyn Biega! 2019 każdy bieg ma swój oddzielny regulamin i swoje zasady zapisów. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zapisów na bieg z serii City Trail nr 6.

 1. Zasady uczestnictwa:
  • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie);
  • zawodnicy urodzeni w latach: 2000 – 2002, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami cyklu.
 2. Zgłoszenia:
  • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl;
  • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek);
  • po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 08:30 - 10:30. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;
  • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 

Link do zapisów:

citytrail.pl

 

Zpraszamy!

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor