Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

W cyklu Olsztyn Biega! 2020 każdy bieg ma swój oddzielny regulamin i swoje zasady zapisów. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zapisów na bieg z serii City Trail nr 6.

 1. UCZESTNICY
  • Uczestnik to osoba, która ukończyła 18 lat i została zarejestrowana droga elektroniczną oraz została zweryfikowana w Biurze Zawodów w dniu biegu;
  • zawodnicy urodzeni w latach: 2001 – 2003, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 2. ZGŁOSZENIA:
  1. podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość tj. dowód osobisty, prawo jazdy. Karta pobytu, paszport).
  2. Biuro Zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;
  3. po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów, w dniu biegu w godzinach 08:30 - 10:30.
  4. zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, tj.: jeśli START jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek);
  5. zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl;

 

Link do zapisów:

citytrail.pl

 

Zpraszamy!

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor