Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

I Olsztyński Bieg Świętojański o puchar Renault ALCAR

Olsztyn Biega

22.06.2019

Rejestracja - Zapisz się!

I Olsztński Bieg Świętojanski

 

W przypadku biegu sztafetowego zgłoszenia będą przyjmowane w oddzielnej zakładce.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Przelew opłaty startowej na konto. Zgłaszając się po pakiet startowy należy okazać dowód wpłaty.

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor