Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

I Olsztyński Bieg Świętojański o puchar Renault ALCAR

Olsztyn Biega

22.06.2019

Rejestracja - Zapisz się!

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez stronę www.osir.olsztyn.pl lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13 a  (Dział Sportu tel./fax 089 527 02 27 ) od dnia 01.04. do dnia 16 czerwca 2019 r. 

W przypadku biegu sztafetowego zgłoszenia będą przyjmowane w oddzielnej zakładce.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Przelew opłaty startowej na konto. Zgłaszając się po pakiet startowy należy okazać dowód wpłaty.

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor Główny

Patron medialny cyklu

Sponsor