Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

I Olsztyński Bieg Świętojański o puchar Renault ALCAR

Olsztyn Biega

22.06.2019

Opłaty startowe

1. W Biegu uczestniczyć mogą osoby, które uiszczą wpisowe w wysokości: 

  30 zł  – wpłata od 01.04 do 31.05.2019 r. 

  50 zł  – wpłata od 01.06 do  16.06.2019 r.

 Bieg sztafetowy – koszt całej sztafety

 30 zł  – wpłata od 01.04 do 31.05.2019 r. 

 50 zł  – wpłata od 01.06 do  16.06.2019 r.

 

2. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez stronę www.osir.olsztyn.pl lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13 a  (Dział Sportu tel./fax 089 527 02 27 ) od dnia 01.04. do dnia 16 czerwca 2019 r. 

W przypadku biegu sztafetowego zgłoszenia będą przyjmowane w oddzielnej zakładce.

 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

 

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Przelew opłaty startowej na konto. Zgłaszając się po pakiet startowy należy okazać dowód wpłaty. 

 

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor