Logo Olsztyn Logo WKR fan Logo OSiR

Opłata startowa:

 • opłata wpisowa wynosi:
  • 30 zł ‒ w przypadku płatności elektronicznych (najpóźniej na 4 dni przed biegiem);
  • 40 zł ‒ w dniu biegu w biurze zawodów;
  • opłata startowa za drugi i każdy kolejny bieg (tego samego uczestnika):
   • wynosi 20 zł ‒ w przypadku wykupienia "vouchera" / "voucherów" rabatowych na kolejne biegi w trakcie pierwszego zgłoszenia;
   • promocyjna opłata obowiązuje do 30 czerwca 2019;
 • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
 • organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w biegu, istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika (do dnia 30 czerwca 2019);
 • na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.

Główny Partner Cyklu

Partner Cyklu

Sponsor

Patron medialny cyklu

Sponsor